V-O-C Richtlijnen

V.O.C. Richtlijnen
Per 1 januari 2010 is de Europese VOC-wetgeving voor verven en lakken van kracht. Deze richtlijn impliceert de toepassing van verfproducten waarbij er minder oplosmiddel is toegestaan. Dit is met name het geval bij de lakken en beitsen(voor metaal en hout).Dit is positief voor het milieu en de gezondheid van de maatschappij, inclusief die van de schilders. Vanaf bovengenoemde datum moeten alle verffabrikanten voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Een en ander heeft gevolgen voor de recepturen en de toepassingen van vele verfproducten. De vakschilders van Schildersbedrijf JTV uit Volendam zijn met cursussen reeds bekend met deze nieuwe verven, lakken en beitsen.

Voor degenen, die meer willen weten over de V.O.C.-richtlijn voegen wij onderstaande
informatie toe, afkomstig van Sigma Coatings.

1. Wat betekent V.O.C.?
V.O.C. is de Engelse afkorting voor Volatile Organic Compounds. Hiermee worden onder andere de oplos- en verdunningsmiddelen bedoeld die in de verf zitten.

2. Is V.O.S hetzelfde als V.O.C.?
Ja, V.O.S. is een afkorting voor Vluchtige Organische Stoffen. Hiermee worden onder andere de oplos- en verdunningsmiddelen bedoeld die in de verf zitten.

3. Wat houdt de VOC-2010 wetgeving nu precies in?
VOC2010 is een Europese wetgeving, die geldt voor alle landen van de Europese Unie. Doel van de wetgeving is het reduceren van de uitstoot van de hoeveelheid vluchtige stoffen die uit de verf komt. Concreet betekent het dat vanaf 1 januari 2011 alle verffabrikanten binnen de decoratieve verfmarkt alleen nog maar verven mogen leveren die voldoen aan deze regelgeving. De decoratieve verfmarkt betekent de professionele schildersmarkt als ook de Doe Het Zelf-markt.

4. Hoeveel bedraagt de reductie van oplos-/verdunningsmiddel nu eigenlijk?
Alle decoratieve verfproducten zijn geclassificeerd in 12 categorieën. Die categorieën zijn verdeeld in waterafdunbare en oplosmiddelhoudend(solvent) producten. Voor elke categorie is een grenswaarde bepaald waaraan het product vanaf 2010 moet voldoen. De grenswaarden zijn aangegeven voor gebruiksklare producten. Voorbeeld: bij verdunbare producten moet op het informatieblad het percentage oplosmiddel van de verdunning bijgeteld worden.
Voor bijvoorbeeld een houtverf in categorie A/D, gaat de maximale hoeveelheid oplosmiddel in de verf van 400 gr/l naar 300 gr/l. Een reductie van 25% dus.

5. Geldt deze regel/wetgeving ook voor de Doe Het Zelf sector (consument)?
Ja, deze wetgeving geldt voor de gehele verfproducerende markt in Europa. En dan voor die producten die vallen in de categorie decoratieve verven. Raadpleeg de technische kenmerkenbladen onder het hoofdstuk Technische Documentatie op deze site.

6. Mag een Doe Het Zelver na 1 januari 2010 nog met de huidige oplosmiddelhoudende verf schilderen?
Ja, voor zover de DHZ-er deze verf nog in bezit heeft.
Nee, als het gaat om de verkrijgbaarheid. Zie het antwoord onder vraag 7.

7. Kan ik na 1 januari 2010 nog ergens ‘oude’ producten kopen?
Alle ‘oude’ producten zullen vanaf 1 april 2009 gefaseerd uitverkocht en vervangen worden door de nieuwe generatie verven. Dit kan betekenen dat er enkele producten nog wel verkrijgbaar zijn. Vanaf 1 januari 2011 is dit echter volledig verboden en zullen deze producten dus niet meer beschikbaar zijn binnen Nederland.

8. Worden de nieuwe producten allemaal watergedragen?
Nee, we zullen gewoon oplosmiddelhoudende en watergedragen kwaliteiten mogen blijven leveren.

9. Zijn er andere bindmiddelen gebruikt in de nieuwe verf?
Ja, echter is de basis van alkydhars behouden gebleven. Het vaste stof gehalte is hoger en ook andere kwaliteitsverbeteringen zijn door de nieuwe ontwikkeling mogelijk geworden.

10. Mag een professionele schilder de nieuwe producten binnen gebruiken?
Nee, binnen Nederland geldt nog steeds de ARBO–wetgeving. Die stelt dat iemand die bedrijfsmatig binnenschilderwerk uitvoert moet werken met verf die minder dan 100gr/ltr. oplosmiddel bevat. Omdat deze producten binnen het huidige assortiment nog niet bestaan wordt het automatisch watergedragen of oplosmiddelvrije verf.

11. Kan ik in de nieuwe verf extra toevoegingen (zogenaamde additieven) als Anti-Siliconen toevoegen?
Sigmaproducten zijn schilderklaar in de bus, dus toevoegingen zijn niet nodig.
Sigma raadt het zelfs sterk af om toevoegingen aan de verf te doen. De meeste producten zullen een negatieve invloed hebben op de duurzaamheid van het product.
Raadpleeg daarom het technische kenmerkenblad van het betreffende product. U vindt ze onder Technisch Documentatie.

12. Kan de nieuwe kwaliteit verf gewoon over oude verflagen toegepast worden?
Ja, geen probleem. Met dezelfde voorbehandeling als nu met huidige alkydverf gaan de nieuwe lakken prima over bestaande lagen. Dus goed reinigen en voldoende schuren met de juiste schuurmiddelen.

13. Moet ik andere kwasten gebruiken?
Nee, de kwasten die u nu gebruikt kunt u ook met de nieuwe kwaliteit lakverven gebruiken.

14. Kan de huidige kwaliteit verf met de nieuwe generatie VOC 2010 verf gemengd worden?
Nee, Sigma raadt het af de huidige en nieuwe verven te mengen. Aspecten als verwerkbaarheid, droging en uitharding kunnen hierdoor verstoord worden.

15. Welke verdunning/terpentine kan ik het beste gebruiken in de nieuwe producten?
Zie voor het type verdunning het bijbehorende technische kenmerkenblad!
De meeste houtverven kunnen prima afgedund worden met verdunning 20-02 of aromaatvrije terpentine.

16. Waarom wordt een natte laagdikte van 60 á 70 µm geadviseerd, terwijl het standvermogen van de nieuwe kwaliteiten zo goed is en er wel 120 µm opgezet kan worden?
Bij een te hoge aangebrachte natte laagdikte wordt de droging en uitharding negatief beïnvloed. De nieuwe verf presteert het beste bij een natte laagdikte van 60 á 70 µm.

17. Mag er een hogere levensduur verwacht worden van de nieuwe verf. En hoe verhouden de garantiebepalingen zich ten opzichte van de huidige kwaliteiten?
De duurzaamheid van onze nieuwe generatie verven hebben we verder verbeterd. Dit ziet u terug in mogelijke verlenging van het onderhoudsinterval en de verbeterde prestaties ten aanzien van kleur- en glansbehoud. Meer informatie hierover vindt u hier onder kleurverbeteringen. Garanties zullen daarom niet wezenlijk veranderen. De garantieduur zal net als op dit moment projectafhankelijk worden bepaald. Van een aantal parameters zullen wij de productprestaties verhogen. Te denken valt daarbij aan kleur- en glansbehoud.

17. Komt blaasvorming minder voor met de nieuwe producten, gezien de droging vanaf applicatie naar de stofdroog-fase?
Ondanks veranderende drogingseigenschappen als langere open tijd van de verf hebben wij dit aspect niet kunnen ondervangen.

18. Komen er nu allemaal nieuwe kleurwaaiers?
Nee, de waaiers zijn allemaal opnieuw ingemeten en de kleuren zijn opnieuw ontwikkeld. Dit geldt voor alle bestaande kleuren. Zo is de Sigma Colour System C21.3 waaier geheel afgestemd op de laatste kleurontwikkelingen. Meer informatie over deze en andere klerenwaaiers vindt u op deze website.

19. Hoe herken ik de nieuwe generatie producten?
Alle nieuwe verven herkent u aan de opdruk “verbeterde kwaliteit” op het deksel. Ook herkent u het product aan het nieuwe verpakkingsetiket.
De nieuwe kleurbasissen hebben een ‘n’ achter de naam: Dn, Ln, Mn, Rn, Yn en Zn.

Voor wie

Een greep uit
onze klanten

Een kleine greep uit onze klanten. Buiten onze particuliere
klanten en overheden werken wij ook onder andere voor: